Ceramic Blue/Green

Yasuhisa Kohyama
51yk Kaze
ceramic
14.75” x 11.5” x 4.75”, 2017