24hs SHINDIGO SQUARE SERIES
Hiroyuki Shindo
linen, handspun and handwoven, indigo
4.5′ x 4.5′, 1993