FiberFutures_52

Atsuko Yoshioka, Gengaku shijuso no konsutorakushon (Construction for a String Quartet), 2009. Installation photo by Richard Goodbody


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *